wybór ERP, Wybór ERP – pomoc w wyborze rozwiązań informatycznychWybór ERP – budujemy wiedzę na temat potrzeb Klienta opierając się na wywiadach z jego pracownikami. Takie działanie pozwala na zapoznanie się z przepływem informacji, procedurami, dokumentami i już na początku na określenie krytycznych czynników zgodnych z celami biznesowymi i celami wdrożenia.

W kolejnych etapach konstruujemy listę wymagań w oparciu o cele projektu, wywiady z użytkownikami oraz mapę procesów (jeśli została wykonana). Tworzenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych i technicznych z udziałem doświadczonych konsultantów niweluje zagrożenie wynikające z braku doświadczenia przyszłych użytkowników systemu.

Mamy doświadczenie w budowaniu profesjonalnych Zapytań Ofertowych (biznes) oraz SIWZ (PZP). Potrafimy przeprowadzić postępowanie przetargowe konsultując kryteria doboru oprogramowania, konsultantów i firmy wdrożeniowej. Projektujemy i negocjujemy umowy w imieniu naszych Klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jasno wyjaśniamy naszym klientom, co powinna zawierać umowa z dostawcą z punktu widzenia bezpieczeństwa projektu.

Zobacz także: Profesjonalna pomoc w wyborze rozwiązań informatycznych