Usługi doradcze, Usługi doradcze i szkoleniowe dla dostawców ITUsługi doradcze i szkoleniowe dla dostawców IT  – Codzienna praca związana z wdrożeniami systemów oraz zabieganie o nowe kontrakty, zmuszają Dostawców Oprogramowania do skupiania się na działaniach operacyjnych, przez które łatwo popadają w manierę. Na znaczeniu tracą najczęściej te elementy, które niejednokrotnie przekładają się na skuteczność firmy i jej rentowność. Dostawcy nie doceniają przez to konieczności pozyskania aktualnych i rzetelnych informacji na temat funkcjonowania firmy. Skuteczności jej działań marketingowych, wizerunku rynkowego czy choćby opinii klientów. Brakuje również precyzyjnych parametrów do spozycjonowania firmy na tle konkurencji. Zidentyfikowania trafnie słabych stron organizacji oraz skonstruowania argumentów i wniosków wytaczających kierunki rozwoju firmy a także jej zasobów i produktów.

Proponujemy zatem usługi doradcze oraz szkolenia i warsztaty, które w zależności od potrzeb, definiowanie są w bezpośrednim kontakcie z Dostawcą Oprogramowania. Warto nadmienić, ze najczęściej przeprowadzamy szkolenia dla działów sprzedaży, opracowujemy na warsztatach strategie produktowe, przeprowadzamy analizy rynkowe, testy sprzedawców itp.

Mając za sobą wieloletnie doświadczenie potrafimy w sposób rzeczowy i praktyczny przedstawiać nowe trendy, oczekiwania klientów, sytuację w branży IT czy choćby rekomendacje dotyczące zmian w organizacji.

Zobacz także: Wybór ERP