Transport

Transport Firma transportowa świadczy usługi głównie o charakterze przestrzennym. Do sprawnego jej funkcjonowania niezbędna jest dobrze zarządzana flota. Wybór zintegrowanego systemu informatycznego pozwala na wydajne kierowanie zasobami, co przekłada się na pozytywny rachunek ekonomiczny. Grupa InfoConsulting wspiera szereg przedsięwzięć informatycznych w branży transportowej. Zapewniamy optymalizację procesów biznesowych, co prowadzi do integracji spraw związanych z prowadzeniem..
Czytaj więcej

Medycyna

Medycyna Jednym z priorytetów nowoczesnej instytucji ochrony zdrowia jest informatyzacja, która usprawnia zarządzanie placówką, jej pracownikami, pozwala na sprawną ewidencję pacjentów i ułatwia kontakt z firmami ubezpieczeniowymi czy ZUS-em. Zintegrowane systemy informatyczne poprawiają komfort pracy, ale to nie wszystko. Dzięki nim można wprowadzić Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM), która jest obowiązkowa. Oferujemy rozwiązania dla wszystkich obszarów..
Czytaj więcej

Finanse / Ekonomia

Finanse / Ekonomia Zadzwoń+48 22 331 00 ź nasul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa
Czytaj więcej
Wybór ERP

Wybór ERP – pomoc w wyborze rozwiązań informatycznych

Wybór ERP – budujemy wiedzę na temat potrzeb Klienta opierając się na wywiadach z jego pracownikami. Takie działanie pozwala na zapoznanie się z przepływem informacji, procedurami, dokumentami i już na początku na określenie krytycznych czynników zgodnych z celami biznesowymi i celami wdrożenia. W kolejnych etapach konstruujemy listę wymagań w oparciu o cele projektu, wywiady z..

Czytaj więcej
Usługi doradcze i szkoleniowe dla dostawców IT

Usługi doradcze i szkoleniowe dla dostawców IT

Usługi doradcze i szkoleniowe dla dostawców IT  – Codzienna praca związana z wdrożeniami systemów oraz zabieganie o nowe kontrakty, zmuszają Dostawców Oprogramowania do skupiania się na działaniach operacyjnych, przez które łatwo popadają w manierę. Na znaczeniu tracą najczęściej te elementy, które niejednokrotnie przekładają się na skuteczność firmy i jej rentowność. Dostawcy nie doceniają przez to..

Czytaj więcej
Strategia rozwoju posiadanego potencjału informatycznego

Strategia rozwoju posiadanego potencjału informatycznego

Strategia rozwoju posiadanego potencjału informatycznego – wiele razy spotykamy się z dylematami naszych Klientów, czy powinni rozwijać swoje wdrożone aplikacje, czy raczej zakupić i wdrożyć zupełnie nowe rozwiązanie. Podejmowanie tak strategicznych decyzji bez wnikliwej analizy nie przyniesie właściwych rezultatów. W całej strategii informatyzowania firmy, często kadra kierownicza nie ma możliwości zaszczepienia krytycznych celów biznesowych w..

Czytaj więcej
Reorganizacja obszaru produkcji

Reorganizacja obszaru produkcji

Obecne oczekiwania i wymagania Klientów, nakładają na przedsiębiorstwa konieczność różnicowania oferty produkowanych wyrobów. Stwarza to często potrzebę dynamicznego konkurowania na rynku pod względem asortymentowym. Wzrost ilości produktów i ich różnorodność implikuje niejednokrotnie potrzebę uporządkowania i reorganizacji produkcji. Przybywa bowiem problemów, zarówno w obszarze projektowania systemów produkcyjnych, jak i w sferze działań zarządzania operacyjnego. Planowanie i..

Czytaj więcej
Rekrutacje w IT

Rekrutacje w IT

Powodzenie i skuteczność rekrutacji bierze się ze znajomości rynku ekspertów InfoConsulting, współpracy z największymi firmami biznesowymi, instytucjami, firmami wdrożeniowymi, ale także z doświadczenia w umiejętności weryfikacji kandydatów i ich faktycznych osiągnięć. To co wyróżnia nas w tych działaniach to umiejętność zdefiniowania właściwych kompetencji i na tym tle profesjonalna ocena poszczególnych osób. W obliczu drogich inwestycji..

Czytaj więcej
Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje

Pozyskiwanie funduszy na inwestycje

W ramach Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 dostępnych jest szereg dotacji wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje w rozwój produktów i usług oraz rozwój eksportu. Dotacje na inwestycje są ukierunkowane m.in.: dla przedsiębiorstw chcących wdrożyć rozwiązania prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług w celu umiędzynarodowienia działalności, a także rozwój produktów..

Czytaj więcej
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!