Budownictwo

Budownictwo Strategicznym obszarem dla firmy budowlanej jest zarządzenie projektami. Analiza procesów ułatwia poszukiwanie zoptymalizowanych rozwiązań, dzięki którym wzrasta efektywność przedsiębiorstwa oraz jego konkurencyjność. Na rozwój marki wpływa nie tylko kondycja sektora budowlanego, ale również stopień wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych. Zarządzanie firmą to efektywne gospodarowanie zasobami przy realizacji projektów i śledzenie trendów. Nowoczesne oprogramowanie pozwala zwiększać..
Czytaj więcej
Wybór ERP

Wybór ERP – pomoc w wyborze rozwiązań informatycznych

Wybór ERP – budujemy wiedzę na temat potrzeb Klienta opierając się na wywiadach z jego pracownikami. Takie działanie pozwala na zapoznanie się z przepływem informacji, procedurami, dokumentami i już na początku na określenie krytycznych czynników zgodnych z celami biznesowymi i celami wdrożenia. W kolejnych etapach konstruujemy listę wymagań w oparciu o cele projektu, wywiady z..

Czytaj więcej
Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje

Pozyskiwanie funduszy na inwestycje

W ramach Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 dostępnych jest szereg dotacji wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje w rozwój produktów i usług oraz rozwój eksportu. Dotacje na inwestycje są ukierunkowane m.in.: dla przedsiębiorstw chcących wdrożyć rozwiązania prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług w celu umiędzynarodowienia działalności, a także rozwój produktów..

Czytaj więcej
Regulamin Organizacyjny

Opracowanie spójnego Regulaminu Organizacyjnego

Wiele firm boryka się z problemem uporządkowania zakresu kompetencji i obowiązków w swojej organizacji. Decyzje dotyczące zmian w schematach organizacyjnych są podejmowane w oparciu o wewnętrzne postulaty nie do końca zgodne ze sztuką budowania jednolitej struktury. Nasze działania wspierają organizacje w ocenie zakresów kompetencji i obowiązków na podstawie analizy procesów, przebiegu informacji i danych oraz..

Czytaj więcej
Nadzór nad projektem wdrożenia

Nadzór nad projektem wdrożenia

Nadzór nad projektem wdrożenia – Przed uruchomieniem projektu wdrożenia, zadajemy sobie często pytanie, jak się przygotować i na co zwrócić szczególną uwagę. Oczywiście trzeba jasno powiedzieć, że nie ma prostej i jednoznacznej recepty na to jak skutecznie przeprowadzić tak skomplikowane i wielopłaszczyznowe przedsięwzięcie. Bardzo wiele zależeć będzie jednak od przygotowania własnych zasobów oraz zdefiniowania zasad..

Czytaj więcej
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!