Strategia rozwoju posiadanego potencjału informatycznego, Strategia rozwoju posiadanego potencjału informatycznegoStrategia rozwoju posiadanego potencjału informatycznego – wiele razy spotykamy się z dylematami naszych Klientów, czy powinni rozwijać swoje wdrożone aplikacje, czy raczej zakupić i wdrożyć zupełnie nowe rozwiązanie. Podejmowanie tak strategicznych decyzji bez wnikliwej analizy nie przyniesie właściwych rezultatów.

W całej strategii informatyzowania firmy, często kadra kierownicza nie ma możliwości zaszczepienia krytycznych celów biznesowych w poszczególnych obszarach i procesach biznesowych organizacji. Dlatego niezbędna jest Strategia rozwoju posiadanego potencjału informatycznego. Chociaż systemy funkcjonują i są wdrożone dobrze tzn. w zakładanym zakresie, to organizacje mogą ryzykować utratę korzyści w sensie wykorzystania pełnych możliwości tych systemów zgodnych z celami biznesowymi. Jednym z powodów jest to, że wielu użytkowników często ma bardzo mało bezpośredniej interakcji ze strategią, co oznacza że mogą być po prostu nieświadomi koniecznych zmian i dostosowania rozwiązań na poziomie operacyjnym.

Aby maksymalnie wykorzystać możliwości aplikacji należy ocenić możliwości ich rozwoju oraz zgodności z celami biznesowymi dzisiaj i w przyszłości. Ze względu na samo zaawansowanie aplikacji informatycznych, różne moduły często mają różne poziomy dojrzałości. W związku z tym, ważne jest także, aby umiejętnie kontrolować połączenie kwestii biznesowych i strategicznych z technologią informatyczną. Ponadto dobrze przygotowane grupy użytkowników mogą stanowić doskonałe wsparcie dla nowych rozwiązań i wpływać na wydobywanie z systemów konkretnych korzyści nie tylko dla siebie ale przede wszystkim dla Państwa firmy.

Zobacz także: https://info-consulting.com.pl/wybor-erp/