usługi doradcze, Reorganizacja obszaru produkcjiObecne oczekiwania i wymagania Klientów, nakładają na przedsiębiorstwa konieczność różnicowania oferty produkowanych wyrobów. Stwarza to często potrzebę dynamicznego konkurowania na rynku pod względem asortymentowym. Wzrost ilości produktów i ich różnorodność implikuje niejednokrotnie potrzebę uporządkowania i reorganizacji produkcji. Przybywa bowiem problemów, zarówno w obszarze projektowania systemów produkcyjnych, jak i w sferze działań zarządzania operacyjnego.

Planowanie i zarządzanie produkcją przekłada się na wymóg zmierzenia się z określonymi problemami o charakterze organizacyjnym, dlatego proponujemy wykorzystanie naszych wieloletnich doświadczeń wyniesionych z analiz procesów produkcyjnych, ich optymalizacji i informatyzacji.

Zobacz także: Reorganizacja obszaru produkcji