Rekrutacje w IT, Rekrutacje w ITPowodzenie i skuteczność rekrutacji bierze się ze znajomości rynku ekspertów InfoConsulting, współpracy z największymi firmami biznesowymi, instytucjami, firmami wdrożeniowymi, ale także z doświadczenia w umiejętności weryfikacji kandydatów i ich faktycznych osiągnięć. To co wyróżnia nas w tych działaniach to umiejętność zdefiniowania właściwych kompetencji i na tym tle profesjonalna ocena poszczególnych osób.

W obliczu drogich inwestycji w IT szukamy najczęściej już przygotowanych osób, potrafiących szybko i skutecznie wdrożyć się w nową rzeczywistość i poradzić sobie z bieżącymi problemami. Niestety, różnorodność zagadnień związanych z obszarem IT nie pozwala na odpowiednią i trafna identyfikację oraz skojarzenie tych kompetencji, od których przecież zależy przyszłość naszej organizacji.

Skąd pewność, że my potrafimy? Nasza wiedza i doświadczenie to owoc 16 lat i prawie 200 projektów zrealizowanych na styku kilku kluczowych zagadnień: strategii, organizacji, zarządzania i informatyki. Każdy nasz projekt wiąże się między innymi z oceną lub zaprojektowaniem obszaru IT, oceną zasobów, struktury, kompetencji.

Zobacz także: Rekrutacje w IT