opwik

opwik

Polskie przedsiębiorstwo wodociągowe OPWiK zwiększa efektywność i redukuje koszty dzięki aktualizacji systemu do wersji IFS Applications™ 9

29 marca 2018

Kompleksowe rozwiązanie firmy IFS umożliwia efektywne zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, zarządzanie awariami i działaniami serwisowymi.

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej OPWiK świadczy usługi wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta Otwock i sąsiadujących gmin. Posiadająca najnowocześniejszą oczyszczalnię ścieków firma nieprzerwanie inwestuje w rozwój i modernizację swojej infrastruktury. Od 2012 roku działania przedsiębiorstwa są wspierane przez kompleksowe rozwiązanie IT oparte na systemie IFS Applications™ zintegrowanym z systemem GIS i systemem billingowym innych producentów.

System IFS Applications™ obsługuje wszystkie kluczowe procesy biznesowe, w tym zarządzanie laboratorium, zamówieniami publicznymi oraz serwisem. Dzięki kompleksowej integracji z systemem GIS system IFS Applications™ pełni także rolę głównego narzędzia związanego z przeglądami i remontami infrastruktury technicznej OPWiK.

Aktualizacja do wersji IFS Applications™ 9 umożliwiła OPWiK zwiększenie efektywności zarządzania organizacją, szczególnie w odniesieniu do usług świadczonych klientom, obsługi technicznej infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej i realizacji projektów. Aktualizacja objęła obszary związane z finansami, dystrybucją i remontami, a także z kadrami i płacami.

„Aktualizacja systemu IFS Applications™ została przeprowadzona bardzo sprawnie. Jest to zasługa doświadczonych i kompetentnych konsultantów firmy InfoConsulting, którzy współpracowali z nami przez kilka lat i doskonale znają specyfikę branży wodno-kanalizacyjnej oraz użytkowników, czyli pracowników OPWiK, którzy włożyli bardzo dużo pracy i wiedzy w ten projekt, począwszy od wdrożenia IFS Applications™ 7.5, a skończywszy na upgrade do wersji 9” — powiedział Mieczysław Kostyra, prezes firmy OPWiK. „Największą korzyścią płynącą z tego projektu jest dalsza integracja i centralizacja procesów biznesowych naszej firmy w obrębie wszystkich kluczowych obszarów. System IFS Applications™ oferuje kompleksowe wsparcie wszystkich procesów realizowanych w naszej firmie — od momentu utworzenia zlecenia serwisowego po czynności końcowe”.

Mirosław Kamiński, prezes firmy InfoConsulting, dodał: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z kolejnej udanej aktualizacji systemu IFS Applications™, która pozwoliła na ulepszenie procesów biznesowych OPWiK. Ważnym elementem tego projektu było wdrożenie modułu GIS Integration, który korzystając z danych gromadzonych przez system IFS Applications™ 9, wspomaga efektywne zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, awariami oraz działaniami serwisowymi.

Marcin Taranek, prezes spółki IFS CEE, zarządzającej działalnością firmy IFS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej, skomentował: „Energetyka i usługi użyteczności publicznej to jeden z segmentów rynkowych, na których skupia się firma IFS. Od samego początku swojej działalności firma IFS opracowuje i dostarcza najlepsze rozwiązania branżowe dla tego sektora. Cieszymy się, że przedsiębiorstwo OPWiK będzie w dalszym ciągu korzystało z naszej stabilnej i rozwijającej się platformy, umożliwiającej czerpanie zysków z działalności prowadzonej na tak konkurencyjnym rynku”.

Więcej informacji na temat rozwiązań firmy IFS dla firm z sektora energetyki i użyteczności publicznej zawiera strona internetowa spółki – przejdź do strony.

O firmie OPWiK Sp. z o.o.

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) jest polską firmą z ponad 80-letnią tradycją. Świadczy ona usługi wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta Otwock oraz gmin Karczew, Józefów i Celestynów. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Otwocku została znacznie rozbudowana w ramach projektu współfinansowanego przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej. Obecnie długość sieci zarządzanych przez OPWiK przekracza 400 km. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.opwik.com.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!