IFS Applications

IFS Applications

LUMAG USPRAWNIA PROCESY BIZNESOWE, WDRAŻAJĄC IFS APPLICATIONS™™

16 sierpnia 2016

Firma Lumag, renomowany producent z branży motoryzacyjnej, wdrożyła system IFS Applications™™ w celu usprawnienia procesów biznesowych.

Lumag specjalizuje się w produkcji okładzin ciernych i klocków hamulcowych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego. Firma oferuje swoje produkty na polskim rynku i za granicą. Prawie 80% całej produkcji trafia na eksport, a największym odbiorcą produktów Lumag są kraje Unii Europejskiej.

Od 2013 roku firma działa w nowym zakładzie produkcyjnym o powierzchni prawie 19 tys. m2, położonym w dogodnej z punktu widzenia logistyki lokalizacji. Fabryka jest wyposażona w automatyczną mieszalnię do produkcji materiałów ciernych oraz wysokiej wydajności linie technologiczne. Inwestycja pozwoliła na znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych firmy Lumag.

NIEZBĘDNA INTEGRACJA SYSTEMÓW IT

Przed wdrożeniem IFS Applications™™ w firmie Lumag używano wielu, niezintegrowanych aplikacji wspomagających zarządzanie w różnych obszarach funkcjonowania spółki. Rozwiązania te działały sprawnie, ale niejednorodność informacji pochodzących z różnych źródeł sprawiała, że procesy raportowania były bardzo czasochłonne, a efekt końcowy nie dawał gwarancji spójności danych. Wdrożenie systemu IFS Applications™™, przeprowadzone przez firmę InfoConsulting, platynowego partnera IFS, miało na celu zastąpienie wielu programów jednolitym, zintegrowanym systemem klasy ERP. Klient od początku współpracy był świadomy korzyści wynikających z integracji systemów, co znacznie ułatwiło realizację projektu. Start produkcyjny systemu IFS Applications™™ odbył się po roku od podpisania umowy.

WDROŻENIE IFS APPLICATIONS™™

Konsultanci z firmy InfoConsulting, mając na uwadze kwestie optymalizacji głównych procesów biznesowych w firmie Lumag i poprawy współpracy z jej partnerami i klientami, zaproponowali wdrożenie systemu IFS Applications™™ w następujących obszarach: finanse, kadry i płace, produkcja (w tym m.in. planowanie produkcji i raportowanie operacyjne), dystrybucja (w tym m.in. zakupy, sprzedaż, obsługa magazynu ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności WMS, portale B2B dla dostawcy i odbiorcy oraz komunikacja EDI w wybranych obszarach), zarządzanie jakością oraz remontami.

W pierwszym etapie wdrożenia przeprowadzono parametryzację systemu IFS Applications™™ pod kątem wymagań firmy Lumag oraz dokonano niezbędnych modyfikacji dotyczących interfejsów i raportów. Przeprowadzono także szereg działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania firmy, takich jak: przygotowanie systemu do raportowania produkcji przy użyciu terminali dotykowych; rozbudowanie funkcjonalności związanych z rejestracją obecności i czasu pracy; wprowadzenie systemu obsługi zadaniowej logistyki obrotu przedmiotami (WMS) w magazynach i częściowo w produkcji; zmiana przedmiotu obrotu (obecnie przedmiotami obrotu są palety wraz z zawartością, a nie, jak poprzednio, poszczególne elementy); dostosowanie systemu do pełnej obsługi magazynu przy użyciu terminali.

SPÓJNA INFORMACJA, SPRAWNE ZARZĄDZANIE

System IFS Applications™™, integrując główne procesy biznesowe, umożliwił poprawę efektywności pracy w firmie Lumag i ułatwił zarządzanie.

W ramach implementacji systemu IFS Applications™™ w spółce Lumag wdrażane jest także zaawansowane rozwiązanie Business Intelligence, bazujące na technologii MicroStrategy. Umożliwia ono korzystanie z interfejsu Web i aplikacji mobilnej, dostępnej w szczególności na urządzeniach iPad, co daje możliwość bieżącego dostępu do najistotniejszych informacji, zarówno dla kadry zarządzającej, jak i zespołu sprzedaży. Dostęp ten możliwy jest również w trybie offline. Specjalnie opracowany pulpit zarządczy pozwala na szybki przegląd i uzyskanie danych szczegółowych poprzez wbudowany system wielowymiarowego drążenia i analiz. Aplikacja mobilna udostępnia informacje na temat klientów, dostawców, sprzedaży, finansów, magazynu, zakupów i produkcji. Dzięki niej potrzebne informacje są zawsze w zasięgu ręki bez konieczności dostępu do raportów w formie papierowej czy też uruchamiania komputera stacjonarnego. System powiadomień oraz podświetlanie kluczowych informacji pozwalają na natychmiastową reakcję w przypadku zagrożeń, odchyleń lub opóźnień.

Rozwiązanie oparte jest na predefiniowanej warstwie analitycznej IFS Applications™™ oraz na danych pochodzących z systemów zewnętrznych klienta (w tym również z plików MS Excel). Warstwa dostępu do danych systemu IFS Applications™™ wykorzystuje IFS Information Access Layer (IAL). Dzięki tej technologii możliwe jest łatwe projektowanie wielowymiarowych kostek źródłowych z dowolnych danych IFS Applications™™ i łatwe prezentowanie ich w zaawansowanych rozwiązaniach klasy BI.

Poprzez wdrożenie IFS Applications™™ firma Lumag zyskała zadowalający poziom bezpieczeństwa działania w długim okresie czasu, jednolity system zgłaszania i usuwania błędów, łatwy do planowania i kontrolowania obrót przedmiotami i uproszczenie obsługi magazynu dzięki szerokiemu zastosowaniu funkcjonalności WMS.

„Wdrożenie systemu ERP – IFS Applications™™ pozwoliło na integrację i optymalizację procesów realizowanych do tej pory przy użyciu dwóch systemów oraz wielu naszych własnych aplikacji” – podsumowuje Janusz Marciniak, kierownik działu IT w firmie Lumag Sp. z o.o.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™™:

• Integracja i optymalizacja procesów • Centralizacja danych • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco • Efektywne planowanie produkcji • Lepsza gospodarka magazynowa • Skuteczna kontrola kosztów • Efektywne zarządzanie jakością

WDROŻONE MODUŁY:

• IFS Finanse • IFS Dystrybucja • IFS Produkcja • IFS Remonty • IFS Zarządzanie Jakością • IFS Zasoby Ludzkie • IFS Płace Liczba użytkowników systemu: 120

O FIRMIE LUMAG SP. Z O.O.

Firma Lumag, założona w 1988 r. przez Marka Żaka (obecnie głównego udziałowca i prezesa zarządu firmy), początkowo specjalizowała się w produkcji okładzin ciernych. Z czasem firma rozwinęła działalność, wdrażając własną technologię wytwarzania klocków hamulcowych. Na przestrzeni lat firma Lumag dokonała ogromnego postępu technologicznego, który widoczny jest w stale unowocześnianym parku maszynowym, stosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz w ciągłym podnoszeniu standardów jakości i bezpieczeństwa.

IFS WE WSPÓŁPRACY Z INFOCONSULTING

InfoConsulting Sp. z o.o., Platynowy Partner IFS, jest firmą konsultingową świadczącą kompleksową obsługę w zakresie doradztwa, wdrożeń systemów IT oraz opieki serwisowej. Spółka InfoConsulting należy do globalnej sieci IFS Partner Network i jest uprawniona do sprzedaży, wdrażania i serwisowania systemu wspomagającego zarządzanie IFS Applications™™ na terenie Polski.


lumag

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!