W.B. Chambers

W.B. Chambers

IFS wiodącym dostawcą oprogramowania EAM dla sektora ropy i gazu wg ARC Advisory Group

11 sierpnia 2017

Według firmy analityczno-doradczej ARC Advisory Group firma IFS jest liderem rynku oprogramowania do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) dla sektora ropy i gazu.

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, zyskała miano czołowego dostawcy oprogramowania do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) dla sektora ropy i gazu. Już szósty rok z rzędu firma analityczno-doradcza ARC Advisory Group nadaje firmie IFS miano lidera rynkowego.

W przeprowadzonym przez firmę ARC badaniu „Enterprise Asset Management Global Market Research Study” (Badanie globalnego rynku rozwiązań do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa) stwierdzono, że firma IFS nieustannie zwiększa swoje udziały rynkowe w sektorze ropy i gazu. Przez ostatnie kilka lat firma IFS dostarczała firmom z sektora ropy i gazu rozwiązania umożliwiające im nie tylko radzenie sobie ze zmianami zachodzącymi w tym burzliwym dla branży okresie, ale także czerpanie z nich wymiernych korzyści. Dodatkowo inwestycje w innowacyjne technologie, takie jak internet rzeczy (IoT), z których już teraz korzystają klienci (m.in. Songa Offshore), jasno ilustrują technologiczną przewagę firmy IFS w odniesieniu do korzyści biznesowych. Przyciągnęły one dostawców specjalistycznych rozwiązań z zakresu IoT dla sektora ropy i gazu, takich jak firma The Marsden Group, chcących współpracować z firmą IFS w celu osiągnięcia lepszej pozycji rynkowej.

Ralph Rio, dyrektor firmy ARC Advisory Group ds. badań w zakresie oprogramowania biznesowego, powiedział: „Dzięki wykorzystaniu architektury komponentowej firma IFS dobiera komponenty wymagane przez procesy i usługi poszczególnych klientów. Umożliwia to firmie IFS oferowanie rozwiązania EAM dopasowanego do właściwego firmie sposobu zarządzania majątkiem oraz cyklem jego życia. Dodał też: „Inwestycje produktowe i związane z nawiązywaniem współpracy z firmami z sektora ropy i gazu dowodzą zaangażowania firmy IFS w rozwój tego przemysłu”.

Do klientów firmy IFS w sektorze ropy I gazu należą między innymi firmy: Interwell, Bibby Offshore, Technip, Maersk Drilling, Maersk Supply Service, Rowan Companies, Odfjell Drilling, Babcock Marine, Heerema Fabrication Group, Archer, Apply Sorco, MIR VALVE, Rosenberg WorleyParsons, BW Offshore, Semco Maritime, VARD, PGS, Wellstream, ShawCor, Icon Engineering, Songa Offshore, Mermaid Marine oraz Trans-Northern Pipelines Inc.

InfoConsulting Sp. z o.o.