Corix utility services

Corix utility services

CORIX Utility Services stawia na rozwiązanie IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie, które będzie obsługiwać remonty infrastruktury w branży użyteczności publicznej oraz zawieranie umów o świadczenie usług

4 lipca 2017

Firma IFS, poinformowała, że firma CORIX Utility Services z branży obsługi infrastruktury usług użyteczności publicznej z siedzibami w USA wybrała rozwiązanie IFS Zarządzenie Serwisem w Terenie w celu usprawnienia czynności administracyjnych i związanych z obsługą klienta, remontami oraz serwisowaniem infrastruktury firm z sektora wodnego, gazowego i elektrycznego. Firma obsługuje również uczelnie wyższe i agencje rządowe.

Działająca na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady firma CORIX Utility Services (Corix) oferuje kompletne instalacje z zakresu infrastruktury pomiarowej i prowadzi zlecane przez klientów usługi serwisowe w terenie — od rozmieszczania liczników i kolektorów po odczyty wskazań urządzeń pomiarowych, naprawy i remonty urządzeń. Firma oferuje również usługi z zakresu call center.

Każdy projekt, niezależnie od wielkości, wymaga kompleksowego planowania i odpowiedniej logistyki, jak również nieprzerwanej komunikacji w celu zapewnienia klientom i najważniejszym udziałowcom usług na najwyższym poziomie. Zaangażowanie firmy Corix w dostarczanie usług najwyższej jakości klientom z sektora użyteczności publicznej to główny powód wybrania rozwiązania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie wraz z modułem IFS Planowanie i Optymalizacja Harmonogramu.

Optymalizacja harmonogramowania nie tylko pomoże firmie Corix w zwiększeniu przewidywalności czasów dojazdów techników serwisowych — dzięki niej klient będzie mieć pewność, że oddelegowany technik będzie posiadać umiejętności, narzędzia i materiały wymagane podczas prowadzenia czynności serwisowych, nawet tych niespodziewanych.

„Harmonogramowanie było dla nas ważnym czynnikiem decyzyjnym, ponieważ firma Corix bardzo poważnie podchodzi do zapewnienia klientom komfortu” — powiedział Kevin Meagher, wiceprezes w firmie Corix ds. usług użyteczności publicznej w Ameryce Północnej. „Potrzebowaliśmy oprogramowania do nieustannej optymalizacji zarządzania serwisem w terenie, by w przypadku nagłych wezwań harmonogram automatycznie się aktualizował, zapewniając przybycie na czas odpowiednio przeszkolonego personelu technicznego wyposażonego w potrzebne narzędzia i wymagane materiały. Przy każdym wezwaniu serwisowym nasze oprogramowanie analizuje ponad 1000 możliwych scenariuszy i wybiera optymalny sposób świadczenia usługi. Dzięki temu klient musi wykonać zaledwie jeden telefon, a podczas rozmowy zostanie poinformowany o przewidywanym czasie wykonania usługi”.

Mike Lorbiecki, wiceprezes ds. sprzedaży w IFS North America, dodaje: „Organizacje takie jak firma Corix potrzebują nie tylko zaawansowanego harmonogramowania świadczonych usług, ale również możliwości zarządzania zapasami, identyfikowalności elementów infrastruktury i urządzeń klientów oraz potencjału remontowego odpowiadającego zapotrzebowaniu klientów. Rozwiązanie IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie oferuje wymaganą do świadczenia usług na najwyższym poziomie możliwość pełnej obsługi serwisowego łańcucha wartości”.

Więcej informacji na temat wsparcia firmy IFS dla organizacji z branży usługowej znajduje się pod adresem: www.ifsworld.com/corp/industries/service-providers/.

Informacje o firmie CORIX

Grupa firm CORIX Group jest wiodącym dostawcą zrównoważonych rozwiązań z zakresu infrastruktury związanej z usługami użyteczności publicznej na terenie Ameryki Północnej. Grupa szczyci się ponad 100-letnim doświadczeniem branżowym. Firma CORIX Utility Services świadczy usługi z zakresu montażu i odczytu wskazań urządzeń pomiarowych oraz obsługi technicznej firm z sektora wodnego, gazowego i elektrycznego. Firma obsługuje również uczelnie wyższe i agencje rządowe. Firma CORIX Utility Services współpracuje z dostawcami usług użyteczności publicznej, gminami i spółdzielniami wszelkich rozmiarów, korzystając z inteligentnych technologii pomiarowych i urządzeń pomiarowych wszystkich typów. Firma ma na koncie ponad 21 milionów instalacji, wymian i modernizacji urządzeń pomiarowych. Firma Corix jest firmą prywatną, a jej głównym właścicielem jest firma BC Investment Management Corporation (bcIMC). Więcej informacji zawiera strona www.corixutilityservices.com

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!