Opracowanie spójnego regulaminu organizacyjnego, Opracowanie spójnego Regulaminu OrganizacyjnegoWiele firm boryka się z problemem uporządkowania zakresu kompetencji i obowiązków w swojej organizacji. Decyzje dotyczące zmian w schematach organizacyjnych są podejmowane w oparciu o wewnętrzne postulaty nie do końca zgodne ze sztuką budowania jednolitej struktury.

Nasze działania wspierają organizacje w ocenie zakresów kompetencji i obowiązków na podstawie analizy procesów, przebiegu informacji i danych oraz celów biznesowych. Budujemy model hierarchiczny wpływający na poprawę ergonomii pracy, niwelujący blokady kompetencyjne, międzyobszarowe i międzyzadaniowe.