Nadzór nad projektem wdrożenia, Nadzór nad projektem wdrożeniaNadzór nad projektem wdrożenia – Przed uruchomieniem projektu wdrożenia, zadajemy sobie często pytanie, jak się przygotować i na co zwrócić szczególną uwagę. Oczywiście trzeba jasno powiedzieć, że nie ma prostej i jednoznacznej recepty na to jak skutecznie przeprowadzić tak skomplikowane i wielopłaszczyznowe przedsięwzięcie. Bardzo wiele zależeć będzie jednak od przygotowania własnych zasobów oraz zdefiniowania zasad i procedur realizacji projektu.

Większość managerów mających za sobą podobne doświadczenia doskonale wie, że zarządzać projektem mogą osoby nie tylko doświadczone i kompetentne ale również posiadające odpowiednie cechy predysponujące je do zarządzania ludźmi. Posiadanie mocnego Kierownika Projektu to pierwszy znaczący element zdecydowanie zwiększający bezpieczeństwo. Dlatego proponujemy usługę Nadzór nad projektem wdrożenia.

Kolejnym elementem jest wprowadzenie użytkowników w aspekty projektowe, oswojenie ich z nową terminologią oraz zbudowanie jasnej i czytelnej struktury projektu wykorzystującej najlepsze kompetencje poszczególnych członków. Odpowiednie przygotowanie organizacji czyli właśnie pracowników do nadchodzących zmian ma niebagatelne znaczenie dla skutecznego wdrożenia. Chodzi o to aby pracownicy rozumieli te zmiany i chcieli je przeprowadzić, a tym samym aby się utożsamiali z projektem i nie bali się wyzwań.

Właściwa komunikacja ma największy wpływ na powodzenie projektu. Istotą projektu powinien być sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi Stronami. Ważne jest aby każda ze Stron tak samo rozumiała cele projektu, jaki będzie kształt docelowego systemu, jakich metod i środków zamierzamy używać, jakie są oczekiwania wobec użytkowników na poszczególnych etapach projektu oraz jak z punktu widzenia zakresu i czasu wyglądać będzie całe przedsięwzięcie.

Naszym zadaniem jest wspieranie organizacyjne i merytoryczne wszystkich członków projektu. Pracujemy na wszystkich szczeblach struktury, doradzamy na poziomie Komitetu Sterującego, Kierownika Projektu oraz na poziomie operacyjnym. Pomagamy w odbiorze produktów oraz opiniujemy wszelkie ustalenia i decyzje mające wpływ na poprawny przebieg projektu wdrożenia.

Zobacz także: Wybór ERP