Wybór ERP

Wybór ERP – pomoc w wyborze rozwiązań informatycznych

Wybór ERP – budujemy wiedzę na temat potrzeb Klienta opierając się na wywiadach z jego pracownikami. Takie działanie pozwala na zapoznanie się z przepływem informacji, procedurami, dokumentami i już na początku na określenie krytycznych czynników zgodnych z celami biznesowymi i celami wdrożenia. W kolejnych etapach konstruujemy listę wymagań w oparciu o cele projektu, wywiady z..

Czytaj więcej
Usługi doradcze i szkoleniowe dla dostawców IT

Usługi doradcze i szkoleniowe dla dostawców IT

Usługi doradcze i szkoleniowe dla dostawców IT  – Codzienna praca związana z wdrożeniami systemów oraz zabieganie o nowe kontrakty, zmuszają Dostawców Oprogramowania do skupiania się na działaniach operacyjnych, przez które łatwo popadają w manierę. Na znaczeniu tracą najczęściej te elementy, które niejednokrotnie przekładają się na skuteczność firmy i jej rentowność. Dostawcy nie doceniają przez to..

Czytaj więcej
Strategia rozwoju posiadanego potencjału informatycznego

Strategia rozwoju posiadanego potencjału informatycznego

Strategia rozwoju posiadanego potencjału informatycznego – wiele razy spotykamy się z dylematami naszych Klientów, czy powinni rozwijać swoje wdrożone aplikacje, czy raczej zakupić i wdrożyć zupełnie nowe rozwiązanie. Podejmowanie tak strategicznych decyzji bez wnikliwej analizy nie przyniesie właściwych rezultatów. W całej strategii informatyzowania firmy, często kadra kierownicza nie ma możliwości zaszczepienia krytycznych celów biznesowych w..

Czytaj więcej
Reorganizacja obszaru produkcji

Reorganizacja obszaru produkcji

Obecne oczekiwania i wymagania Klientów, nakładają na przedsiębiorstwa konieczność różnicowania oferty produkowanych wyrobów. Stwarza to często potrzebę dynamicznego konkurowania na rynku pod względem asortymentowym. Wzrost ilości produktów i ich różnorodność implikuje niejednokrotnie potrzebę uporządkowania i reorganizacji produkcji. Przybywa bowiem problemów, zarówno w obszarze projektowania systemów produkcyjnych, jak i w sferze działań zarządzania operacyjnego. Planowanie i..

Czytaj więcej
Rekrutacje w IT

Rekrutacje w IT

Powodzenie i skuteczność rekrutacji bierze się ze znajomości rynku ekspertów InfoConsulting, współpracy z największymi firmami biznesowymi, instytucjami, firmami wdrożeniowymi, ale także z doświadczenia w umiejętności weryfikacji kandydatów i ich faktycznych osiągnięć. To co wyróżnia nas w tych działaniach to umiejętność zdefiniowania właściwych kompetencji i na tym tle profesjonalna ocena poszczególnych osób. W obliczu drogich inwestycji..

Czytaj więcej
Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje

Pozyskiwanie funduszy na inwestycje

W ramach Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 dostępnych jest szereg dotacji wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje w rozwój produktów i usług oraz rozwój eksportu. Dotacje na inwestycje są ukierunkowane m.in.: dla przedsiębiorstw chcących wdrożyć rozwiązania prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług w celu umiędzynarodowienia działalności, a także rozwój produktów..

Czytaj więcej
Regulamin Organizacyjny

Opracowanie spójnego Regulaminu Organizacyjnego

Wiele firm boryka się z problemem uporządkowania zakresu kompetencji i obowiązków w swojej organizacji. Decyzje dotyczące zmian w schematach organizacyjnych są podejmowane w oparciu o wewnętrzne postulaty nie do końca zgodne ze sztuką budowania jednolitej struktury. Nasze działania wspierają organizacje w ocenie zakresów kompetencji i obowiązków na podstawie analizy procesów, przebiegu informacji i danych oraz..

Czytaj więcej
Nadzór nad projektem wdrożenia

Nadzór nad projektem wdrożenia

Nadzór nad projektem wdrożenia – Przed uruchomieniem projektu wdrożenia, zadajemy sobie często pytanie, jak się przygotować i na co zwrócić szczególną uwagę. Oczywiście trzeba jasno powiedzieć, że nie ma prostej i jednoznacznej recepty na to jak skutecznie przeprowadzić tak skomplikowane i wielopłaszczyznowe przedsięwzięcie. Bardzo wiele zależeć będzie jednak od przygotowania własnych zasobów oraz zdefiniowania zasad..

Czytaj więcej
Analizy procesowe i optymalizacja procesów

Analizy procesowe i optymalizacja procesów

Analiza procesów jest elementem weryfikacji funkcjonowania organizacji. Stanowi punkt odniesienia dla szeregu projektów z pogranicza informatyki i zarządzania. W projektach informatycznych, szczególną rolę odgrywa uporządkowana wiedza na temat organizacji. Często firma wdrożeniowa przystępując do analizy przedwdrożeniowej, nie potrafi uzyskać spójnej i jednoznacznej informacji na temat przebiegu procesów, jeśli taka praca nie została wykonana. Ryzykiem są..

Czytaj więcej
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!