Transport

transport

Firma transportowa świadczy usługi głównie o charakterze przestrzennym. Do sprawnego jej funkcjonowania niezbędna jest dobrze zarządzana flota. Wybór zintegrowanego systemu informatycznego pozwala na wydajne kierowanie zasobami, co przekłada się na pozytywny rachunek ekonomiczny.

Grupa InfoConsulting wspiera szereg przedsięwzięć informatycznych w branży transportowej. Zapewniamy optymalizację procesów biznesowych, co prowadzi do integracji spraw związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa i skraca oraz usprawnia czas procesu decyzyjnego. Pokazujemy, jak zminimalizować koszty, podnieść wydajność i bezpieczeństwo w ramach przedsiębiorstwa, co przekłada się na wzrost konkurencyjności.

Analiza, optymalizacja procesów biznesowych oraz doradztwo informatyczne pozwala zbudować wydajny model rozwiązań IT, który będzie aktualny przez najbliższe 5-7 lat.

InfoConsulting Sp. z o.o.