Medycyna

medycyna

Jednym z priorytetów nowoczesnej instytucji ochrony zdrowia jest informatyzacja, która usprawnia zarządzanie placówką, jej pracownikami, pozwala na sprawną ewidencję pacjentów i ułatwia kontakt z firmami ubezpieczeniowymi czy ZUS-em.

Zintegrowane systemy informatyczne poprawiają komfort pracy, ale to nie wszystko. Dzięki nim można wprowadzić Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM), która jest obowiązkowa. Oferujemy rozwiązania dla wszystkich obszarów związanych z pracą w szpitalach i przychodniach, czyli wdrożenia ERP, PACS, HIS, RIS, Rehabilitacja, Apteki i in.

Z procesem informatyzacji instytucji medycznej wiąże się szereg wymagań. Należy opisać potrzeby, funkcjonalność oraz stopień integracji dla każdego z modernizowanych obszarów. Nie można pominąć również współdziałania z otoczeniem biznesowym.

Dzięki kompleksowej metodyce Grupa InfoConsulting świadczy wszechstronny consulting IT. Oferujemy analizę potrzeb informatycznych, zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i technicznych, opracowanie dokumentacji przetargowej i organizację przetargu zgodnie z PZP.

InfoConsulting Sp. z o.o.