analiza procesów, Analizy procesowe i optymalizacja procesówAnaliza procesów jest elementem weryfikacji funkcjonowania organizacji. Stanowi punkt odniesienia dla szeregu projektów z pogranicza informatyki i zarządzania.

W projektach informatycznych, szczególną rolę odgrywa uporządkowana wiedza na temat organizacji. Często firma wdrożeniowa przystępując do analizy przedwdrożeniowej, nie potrafi uzyskać spójnej i jednoznacznej informacji na temat przebiegu procesów, jeśli taka praca nie została wykonana. Ryzykiem są niestety źle wyciągnięte wnioski, niewłaściwie uchwycone koncepcje i chybione rozwiązania.

Ważne jest, aby przygotować organizację w taki sposób aby nie powierzać odpowiedzialności za projekt wyłącznie użytkownikom i wdrożeniowcom. Analiza przedwdrożeniowa będzie wówczas odzwierciedlała wizję i oczekiwania użytkowników, którzy nie do końca wyobrażają sobie swoją rolę w systemie zintegrowany. Utracona zostanie również szansa na dostosowania procesów do strategii firmy i jej celów biznesowych. Podsumowując, analizę procesową powinniśmy wykonać wcześniej, jeszcze przed wdrożeniem systemu.

Produktem naszej współpracy jest szczegółowa mapa procesów wykonana w notacji BPMN2. Dobór narzędzia jest kwestią wtórną. Najczęściej jednak pracujemy z wykorzystaniem grupy programów iGrafx.

analiza procesów, Analizy procesowe i optymalizacja procesów